1959-1966

ΠEΡΙΟΔΟΣ: 1959-1966
«Σύνδεσμος Ερασιτεχνών Αλιέων Πιερίας (Σ.Ε.Α.Π.)»
Προπομπός του «Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης»

Στα πρώτα του βήματα ο Όμιλος ξεκίνησε από μία ομάδα ντόπιων αλιέων οι οποίοι οργανώθηκαν και ίδρυσαν το «Σύνδεσμο Ερασιτεχνών Αλιέων Πιερίας (Σ.Ε.Α.Π.)»(1 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, 26 Απριλίου 1959). Τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου ήταν τα εξής (1 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, 26 Απριλίου 1959).:

περισσότερα...

1966-1974

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1966-1974
«Ναυτικός Όμιλος Κατερίνης (Ν.Ο.ΚΑΤ.)»
Η περίοδος ίδρυσης και οργάνωσης του Ομίλου

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τη μετονομασία του «Σύνδεσμου Ερασιτεχνών Αλιέων Πιερίας (Σ.Ε.Α.Π.)» σε «Ναυτικό Όμιλο Κατερίνης (Ν.Ο.ΚΑΤ.)»,την οργάνωση του Ομίλου στα πρότυπα των ήδη υπαρχόντων ναυταθλητικών σωματείων της Ελλάδας, την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή μονίμων ναυταθλητικών εγκαταστάσεων και την αγορά εξοπλισμού. Παράλληλα, ο Όμιλος συμμετέχει και διοργανώνει αγώνες με μεγάλη επιτυχία. Στο τέλος της περιόδου αυτής παρουσιάζονται σοβαρά οικονομικά προβλήματα που λύνονται με επιχορηγήσεις, συνδρομές και ενοικίαση χώρων του Ομίλου...

περισσότερα...

1966

Στη Γενική Συνέλευση της 23 Φεβρουαρίου του 1966 τροποποιείται για το λόγο αυτό το καταστατικό και αποφασίζονται τα εξής: «Η επωνυμία έχουσα ως εξής: Σύνδεσμος Ερασιτεχνών Αλιέων Πιερίας και συγκεκομμένως Σ.Ε.Α.Π., τροποποιείται ως εξής: Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων και Ναυτικών Θαλάσσιων Αθλημάτων Νομού Πιερίας και συγκεκομμένως Σ.Ε.Α.Ν.Θ.Α.Ν.Π.»...

περισσότερα...

1975-2001

ΠEΡΙΟΔΟΣ: 1975-2001
«Ναυτικός Όμιλος Κατερίνης (Ν.Ο.ΚΑΤ.)»
Η περίοδος των επιτυχιών

Το 1977 παρουσιάζεται πρόβλημα με τη συμπεριφορά κάποιων αθλητών οι οποίοι δε συμμετέχουν στους αγώνες της Ναυτικής Εβδομάδας «παρασειρθέντες από πρόσωπα αντιστρατευόμενα τα συμφέροντα του Ομίλου». Ο Όμιλος προχώρησε σε αυστηρή επίπληξη των αθλητών αυτών (6 & 7 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, 4 & 27 Ιουλίου 1977).
Ο Όμιλος από πολύ νωρίς άρχισε να στελεχώνει με αθλητές και αθλήτριες τις εθνικές ομάδες (7 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, 9 Μαίου 1978).,,,

περισσότερα...